Programa

Kūrybinė užduotis

2019 metai paskelbti VIETOVARDŽIŲ METAIS, ta proga Nacionalinio mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso organizatoriai siūlo prisidėti prie šios akcijos ir prisiminti senųjų kaimų ir upėvardžių pavadinimus. Siūlome sukurti skrajutę (šūkis ir piešinys), kuri atspindėtų išnykusius Lietuvos vietovardžius.

Šeštos klasės mokiniams siūlome paruošti skrajutę, kuri atspindėtų vieną iš šių vietovardžių: Briedlaukis, Bitėnai, Žiogeliai, Kuisiai, Elniakalnis.

Septintos klasės mokiniams siūlome paruošti skrajutę, kuri atspindėtų vieną iš šių vietovardžių: Balandžiai, Geniai, Vanagai, Gulbinai, Gervinė.

Aštuntos klasės mokiniams siūlome paruošti skrajutę, kuri atspindėtų vieną iš šių vietovardžių: Braškiškės, Raudonikiai, Kelmynai, Pumpurai, Liepkalnė.

Devintos klasės mokiniams siūlome paruošti skrajutę, kuri atspindėtų vieną iš šių vietovardžių: Kriokliai, Kalnynai, Akmenynė, Aukštakaimis, Snaigupė

Dešimtos klasės mokiniams siūlome paruošti skrajutę, kuri atspindėtų vieną iš šių vietovardžių:Inkliuzai, Butelionys, Karūnava, Lašiniai, Kamšlai.

Vienuoliktos - dvyliktos klasės mokiniams siūlome paruošti skrajutę, kuri atspindėtų vieną iš šių vietovardžių: Daktarai, Kalviai, Audėjai, Kuniginė, Savanoriai, Budeliai, Dailidės.

Pastaba: kūrybinė užduotis atliekama konkurso metu!

 

Konkurso užduočių tematika

Pagrindinio ugdymo (6-8 ir 9-10 (I-II)) klasių užduotys sudaromos pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2433). 7 ir 8 klasių tematika apima lokalinį ir globalinį geografinės erdvės lygius bei konkrečių regionų geografinio pažinimo pavyzdžius. 9-10 (I-II) klasių tematika siejama su regioniniu geografinės erdvės lygmeniu, akcentuojant Lietuvos, Europos ir kitus pasaulio regionus. Atkreipiame dėmesį, kad 10 klasės užduotys apima ir gyventojų bei politinės geografijos temas. Vidurinio ugdymo (11-12 (III-IV)) klasių užduotys sudaromos pagal Vidurinio ugdymo bendrąsias programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V269).

Užduotys rengiamos atsižvelgiant į mokinių amžių, siejamos su jų žiniomis ir supratimu, praktiniais gebėjimais ir problemų sprendimu.

Užduotys 6 klasei rengiamos pagal šias temas:

1. Mūsų planeta – Žemė. 2. Orientavimasis. 3. Vidinė Žemės sandara. 4. Žemės vandenys. 5. Atmosfera. 6. Gyvasis Žemės pasaulis. 7. Žemės gyventojai ir verslai. 8. Lietuva – mūsų tėvynė.

Užduotys 7 klasei rengiamos pagal šias temas:

1. Litosfera ir Žemės paviršiaus reljefas. 2. Atmosfera ir Žemės klimatas. 3. Pasaulio vandenynas ir sausumos vandenys. 4. Geografinės zonos 5. Žemės gyventojai. 6. Pasaulio politinis žemėlapis. 7. Ūkio geografija. 8. Regionų pažinimo raida: Afrika. Australija ir Okeanija. Arktis ir Antarktis. Šiaurės ir Pietų Amerika.

Užduotys 8 klasei rengiamos pagal šias temas:

1. Žemėlapiai ir jų įvairovė. 2. Geografinių žinių kaupimas praeityje. 3. Litosfera ir Žemės paviršiaus reljefas. 4. Atmosfera ir Žemės klimatas. 5. Pasaulio vandenynas ir sausumos vandenys. 6. Geografinės zonos 7. Žemės gyventojai. 8. Pasaulio politinis žemėlapis. 9. Ūkio geografija. 10. Regionų pažinimo raida: Azijos regionai. Europos regionai.

Užduotys 9 klasei rengiamos pagal šias temas:

1. Lietuvos žemėlapiai ir jų įvairovė. 2. Lietuvos geografinis pažinimas (geografinė padėtis, teritorija, sienos). 3. Lietuvos paviršius ir jos gelmių turtai. 4. Lietuvos klimatas. 5. Lietuvos vidaus vandenys. 6. Baltijos jūra ir Kuršių marios. 7. Lietuvos organinis pasaulis ir gamtos apsauga. 8. Politine geografija. 9 Gyventojų geografija.

Užduotys 10 klasei rengiamos pagal šias temas:

1. Gyventojų geografija. 2. Politinė geografija. 3. Pasaulio ūkis. Lietuvos padėtis bendroje pasaulio ūkio sistemoje. 4. Pasaulio ir Lietuvos ūkio ištekliai. 5. Pasaulio ir Lietuvos pramonė. 6. Pasaulio ir Lietuvos bioprodukcinis ūkis. Paslaugos

Užduotys 11-12 klasėms rengiamos pagal šias temas:

1. Geografinis pažinimas (geografinė informacija). 2. Gamtinė geografija (Žemė visatos erdvėje; Žemės vidinė sandara ir paviršius; atmosfera, klimatas, orai; Pasaulio vandenynas ir sausumos vandenys; geografinė sfera ir jos dėsningumai). 3. Visuomeninė geografija (gyventojai ir gyvenvietės; politinė geografija; pasaulio ūkis; globalizacija). 4. Regioninė geografija (pasaulio regionai ir subregionai, globalinės problemos).

Užduočių atlikimui turėti: rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę, matlankį, skaičiuoklę (mobiliuoju telefonu naudotis negalima), spalvotų pieštukų, flomasterių.

Informacija:

Virginijus Gerulaitis 8-689-54-613, el. paštas: virginijus.gerulaitis@gmail.com

 

Iki pasimatymo!

Konkurso organizavimo komiteto pirmininkas doc. dr. Virginijus Gerulaitis