Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas

Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas yra skirtas žymaus Lietuvos geografo Česlovo Kudabos darbų, idėjų, geografijos mokslo populiarinimui, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir meilės gimtajam kraštui ugdymui.

Konkursą globoja Lietuvos geografų draugija (LGD) ir Vilniaus universiteto Geomokslų institutas.  Konkursą organizuoja LGD valdybos patvirtintas organizacinis komitetas, kurį sudaro  mokslininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir geografijos mokytojai.

 

Nuostatai

Programa

Rezultatai