Apie metraštį

Geografijos metraštis (Annales Geographicae, The Geographical Yearbook) yra Lietuvos geografų draugijos ir Lietuvos socialinių tyrimų centro periodinis mokslo darbų leidinys su priedu, skirtu Lietuvos geografų bendruomenės aktualijų viešinimui, publikuojamas popierine ir elektronine versijomis.

Leidinys yra daugiadisciplininio pobūdžio, visapusiškai atspindintis pasaulio geografinio pažinimo įvairovę. Jame spausdinami geografijos ir gretimų mokslo krypčių straipsniai, pristatantys Lietuvos, Centrinės Europos ir Baltijos jūros regione atliktų tyrimų rezultatus. Taip pat skelbiami mokslo istorijos, teorijos, metodologijos straipsniai. Originalūs, kitur nepublikuoti mokslo straipsniai spausdinami lietuvių arba anglų kalbomis.
 
Atskira leidinio dalis skirta apžvalginiams, mokslinės kritikos ir diskusiniams darbams, leidinių recenzijoms, mokslo ir geografų bendruomenės aktualijų pranešimams (rubrika „Kronika“). Informacija tiems, kurie norėtų publikuoti mokslinius straipsnius leidinyje Geografijos metraštis (Annales Geographicae, The Geographical Yearbook):

parengtas spaudai publikacijas siųskite elektroniniu adresu: metrastis@lgd.lt. Šiuo elektroniniu adresu galite rašyti kilus klausimams, susijusiems su Geografijos metraščiu. Straipsnių publikavimo metraštyje reikalavimai pateikiamos prisegtuke.
 
Straipsnio autorius arba autoriai, pateikdami rankraštį redakcijai, kartu garantuoja, kad didžioji dalis rankraščio medžiagos bei svarbiausios mokslinės išvados nėra skelbtos spaudoje, kad teksto turinys ir autorystė yra suderinta su bendraautoriais. Straipsnių tinkamumą publikavimui leidinyje aprobuoja bei leidinio turinį sudaro redaktorių kolegija.
 
Prisegtuke detalūs reikalavimai straipsnių rengėjams.
 
Redaktorių kolegija:
Donatas Burneika (vyriausiasis redaktorius, Lietuvos socialinių tyrimų centras)
Dovilė Krupickaitė (vyr. redaktoriaus pavaduotoja, Lietuvos geografų draugija / Vilniaus universitetas)
Ieva Baužienė (Gamtos tyrimų centras)
Edis Kriaučiūnas (Lietuvos socialinių tyrimų centras)
Eduardas Spiriajevas (Klaipėdos universitetas)
Boguslavas Gruževskis (Lietuvos socialinių tyrimų centras)
Jussi Jauhiainen (Turku universitetas, Turku)
Zigmas Kairaitis (Geografijos edukacijos studijų centras)
Zaiga Krisjane (Latvijos universitetas, Ryga)
Sebastian Lentz (Leibnico regioninės geografijos institutas, Leipcigas)
Andrej Levchenkov (I. Kanto federalinis universitetas, Karaliaučius)
Ramūnas Povilanskas (Klaipėdos universitetas)
Garri Raagmaa (Tartu universitetas, Tartu)
Marek Sobczyński (Lodzės universitetas, Lodzė)
Rasa Šimanauskienė (Vilniaus universitetas)
Darijus Veteikis (Vilniaus universitetas)
Atsakinga administratorė Gintarė Pociūtė-Sereikienė

Redakcijos adresas
Lietuvos geografų draugija
El. paštas metrastis@lgd.lt
Tinklalapis http://www.demografija.lt/geografija.php

Geografijos metraštis (Annales Geographicae) indeksuojamas:
GeoREF, Russian Institute of Scientiic and Technical Information (VINITI) Abstract Journal"

Laukiame Jūsų mokslinių darbų!
Metraščio redakcinis kolektyvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrisegtukasDydis
GEOGRAFIJOS_METRASTIS_Reikalavimai_autoriams_LT.doc64 KB