Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius / Editor-in-Chief
Zigmas Kairaitis

Atsakingasis redaktorius / Responsible Editor
Genovaitė Kynė

Nariai / Members

Victoria Andreyeva
Valstybinis pedagoginis M. Tanko universitetas, Maxim Tank State Pedagogical University, BY

Andrius Balčiūnas
Lietuvos kartografų draugija, Lithuanian Cartographic Society, LT

Eyüp Artvinli
Eskišechyro Osmangazio universitetas, Eskişehir Osmangazi Üniversity, TR

Dorota Chudy-Hyski
Čenstochovos Jano Dlugošo universitetas, Jan Dlugosz University in Czestochowa, PL

Ivan Farský
J. E. Purkinės universitetas, University of J. E. Purkyně, CZ

Šarūnas Gerulaitis
Ugdymo plėtotės centras, Education Development Centre ,LT

Asta Lapėnienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Vytautas Magnus University, LT

Genovaitė Kynė
Lietuvos geografų draugija, Lithuanian Geographical Society, LT

Lucile Medina 
Paul Valéry Montpeljė 3 universitetas, Universityof Paul Valéry Montpellier 3, FR

Darijus Veteikis
Vilniaus universitetas, Vilnius University, LT

Daiva Verkulevičiūtė - Kriukienė
Klaipėdos universitetas, Klaipėda University, LT

Redakcijos adresas / Editorial Office

Lietuvos geografų draugija / Lithuanian Geographical Society
M. K. Čiurlionio g.21, Lt-03101 Vilnius, Lietuva / M. K. Čiurlionio st. 21, Lt-03101 Vilnius, Lithuania
El. paštas / E-mail info@lgd.lt 
Telefonas / Telephone +370 5 2398287
Interneto svetainės adresas /Internet Address: http://www.lgd.lt