Prof. K. Pakšto medalis

Prof S. Vaitekūno rūpesčiu ir lėšomis 1997 m. yra įsteigtas profesoriaus Kazio Pakšto medalis ir perduotas Lietuvos geografų draugijai. Medalis, pagal steigėjo ir Lietuvos geografų draugijos susitarimą, ne dažniau kaip kas du metai įteikiamas vienas asmeniui, kitas – institucijai.

Kviečiame teikti siūlymus kas šiais metais galėtų būti įvertintas prof. K. Pakšto medaliu.

Daugiau informacijos apie medalį ir jo teikimo nuostatus - http://www.lgd.lt/veiklos/prof-k-paksto-medalis-0