Nuorodos

Mokslo ir studijų institucijos
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslų akademija
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas

Lietuvos socialinių tyrimų centras
Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedra, Hidrologijos ir meteorologijos katedraKartografijos centras
Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos ir turizmo katedra
Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centrasBaltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutasGeofizinių mokslų katedraSocialinės geografijos katedra
Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultetas

Žurnalai
Geografija
Geografijos metraštis
Filosofija. Sociologija
Pasaulinis žurnalų reitingas Scimagio

Kaimyninių šalių nacionalinės geografinės organizacijos
Estijos geografinė draugija
Lenkijos geografinė draugija (Polskie Towarzystwo Geograficzne)
Rusijos geografinė draugija (Russkoje geografitsheskoe obshtshestvo)
Vokietijos geografijos draugija (Deutsche Gesellschaft für Geographie, DGfG)
Švedijos geografinė sąjunga (Geografiska Förbundet)
Karališkoji Danijos geografinė draugija (Det Kongelige Danske Geografiske Selskab)

Tarptautinės geografinės organizacijos
Tarptautinė geografinė sąjunga (International Geographical Union, IGU)
Commonwealth Geographical Bureau (CGB)
Europos geografų asociacija EUROGEO
Europos geografijos asociacija (The European Geography Association, EGEA)
Geografijos namai (Home of Geography)
Pan American Institute of Geography and History

Lietuvos valstybės institucijos
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
Aplinkos apsaugos agentūra

Lietuvos Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Lietuvos Hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Valtybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
„GIS-Centras“
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos visuomenines organizacijos
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
Mokslų akademijos turistų klubas
Lietuvos 
Geologų sąjunga
Kartografų draugija

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

Kita
Lietuvos geografinės informacijos portalas, Maps.lt
UAB „Hnit-Baltic“ http://www.hnit-baltic.lt/
Žurnalas „National Geographic Lietuva“