Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas / Educational Values of Tamašiava Field Campus and Its Environs

Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas / Educational Values of Tamašiava Field Campus and Its Environs
Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 120 - 129.
 
Marijus Pileckas
Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences
 
Straipsnyje apžvelgiamas ir įvertinamas Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas, tinkamumas geografijos ir kitų specialybių mokomosioms lauko praktikoms atlikti. Pateikiami siūlymai, kaip įvairiau ir intensyviau panaudoti Tamašiavos mokymo bazės teikiamas galimybes.
 
Reikšminiai žodžiai: Tamašiava, LEU, mokymo bazė, lauko praktika, geografija.
 
Abstract
The article gives an overview and evaluation of Tamašiava field campus and its environs educational values in terms of suitability for field practices of geography and other subjects and offers proposals concerning development, diversification and intensification of Tamašiava field campus use.
 
Keywords: Tamašiava, Lithuanian University of Educational Sciences, field campus, field practice, geography.
PrisegtukasDydis
PDF3.87 MB