Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016

Turinys / Table of Contents

Salomėja Lukaitė. Vakarų Kuršo aukštumos ir Vakarų žemaičių plynaukštės reljefo epigenetinė transformacija / Epigenetic Relief Transformation in the West Curonian Upland and West Žemaičiai Plateaup. 7 - 22.

Jolanta Valčiukienė, Virginija Atkocevičienė, Daiva Juknelienė. Lietuvos kaimiško agrarinio kraštovaizdžio ir jų tipų raidos apžvalga / Overview of the Rural Agrarian Landscapes and Evolution of Their Types in Lithuaniap. 23 - 32

Vaidas Bondzinskas, Jurgita Mačiulytė. Biokuras Lietuvos energetikoje: energetinių želdinių ir miško produkcijos geografinė analizė / Bio-Fuel in Lithuania’s Energetics: Geographical Analysis of Energy Crops and Forest Productsp. 33 - 46.

Ieva Žvigaitytė, Izolda Ona Bražukienė. Lietuvos grūdinių kultūrų gavybos teritorinė analizė 2000–2014 metais / The Cereal Extraction Territorial Analysis of Lithuania in 2000–2014 Yearsp. 47 - 63.

Linas Bielickas, Izolda Ona Bražukienė. Tiesioginės užsienio investicijos Vilniaus ir Kauno apskrityse 2000–2013 metais / Foreign Direct Investment in Vilnius and Kaunas Counties in 2000–2013 Yearp. 64 - 76.

Marcin Hyski. Lenkijos kaimo bendruomenių (gminų) finansinių investicijų į aplinkos apsaugą teritorinė įvairovė / Spatial Diversification of Financial Involvement of Rural Communes (Gminas) In the Environmental Protection Investments in Polandp. 77 - 86.

Dorota Chudy-Hyski, Wojciech Chudy, Valeri Krutikov.  Viešbučių verslas pasaulyje: kai kurie jų funkcionavimo aspektai / World Hotel Industry: Selected Aspects of Its Functioningp. 87 - 94.

Daiva Verkulevičiūtė - Kriukienė. Informacijos sklaida apie karjeros galimybes geografijos studijų absolventams Lietuvoje ir užsienyje / Spread of Information about Career Opportunities for Geography Graduates in Lithuania and Abroadp. 95 - 111.

Linas Bevainis, Andrius Balčiūnas. Geografiniai duomenys ir informacija apie mokymąsi / Geographic Data and Information for Teaching and Learningp. 112 - 119.

Marijus Pileckas. Tamašiavos mokymo bazės ir jos apylinkių edukacinis potencialas / Educational Values of Tamašiava Field Campus and Its Environsp. 120 - 129.

Virginijus Gerulaitis. Geografijos brandos egzaminų užduočių struktūros pokyčiai / The Structure Changes of the National Exam of Geographyp. 130 - 136.

Jolanta Butkutė. Muziejus kaip mokymo(si) aplinka / Museum as Educational Environmentp. 137 - 147.

Zigmas Kairaitis. Bendroji ugdymo programa kaip kultūra, semiotinė sistema ir komunikacijos medija / Curriculum as Culture, Semiotic System and Communication Mediap. 148 - 160.