Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015

 

Turinys / Table of Contents

Julija Fedorovič. Klaipėdos uosto molų poveikis Kuršių nerijos smėlio diferenciacijai / Impact of Klaipėda Port Piers on Differentiation of Sand on the Curonian Spitp. 7 - 13.

Jolanta Butkutė, Olga Titova. Kaimo gyventojų ir gyvenviečių skaičiaus kaita 1959–2011 m. Ignalinos rajono pavyzdžiu / An Example of Changing Of Residents of Rural Areas and of Settlements in Ignalina Region in 1959–2011p. 14 - 25.

Darius Česnavičius, Saulius Stanaitis. Lietuvos gyventojų migracija Europos iššūkių kontekste / Migration of Lithuanian Population in the Context of European Challengep. 26 - 35.

Erika Gegelevičiūtė. Krovinių ir keleivių gabenimo Lietuvos kelių transportu 2000–2012 m. sąsajų su automobilių transporto infrastruktūros plėtros tendencijomis analizė / Analysis of Cargo and Passenger Transportation over Lithuanian Roads in the Period of 2000–2012 in Relation to Road Transport Development Tendenciesp. 36 - 45.

Dorota Chudy - Hyski, Wojciech Chudy.  Tarptautinių viešbučių sistemos Lenkijoje funkcionavimas ir jų ryšiai / International Hotel Systems Operating In Poland and the Dynamics of Their Relationshipp. 46 - 52.

Marcin Hyski, Valeri Krutikov. Vietos savivaldos vaidmuo finansuojant turizmą Lenkijoje / The Role of Local Government in Financing of Tourism in Polandp. 53 - 59.

Tomasz Trojanowski. Darnus vystymasis visuomenės geografinių ir kultūrinių skirtumų požiūriu / Sustainable Development In Terms Of Geographical and Cultural Differences of Societiesp. 60 - 65.

Gintaras Valiuškevičius. Vilniaus universiteto hidrometeorologų baigiamųjų darbų tematikos plėtra 1931–2014 metais / The Development of Subjects in the Vilnius University Hydrometeorology Study Program Master Theses from 1931 to 2014p. 66 - 80.

Saulius Stanaitis, Darius Česnavičius, Jolanta Butkutė. Geografijos studijos Lietuvos edukologijos universitete geografijos mokytojų poreikio kontekste / Geography Studies at the Lithuanian University of Educational Sciences in the Context of Demand for Teachers of Geographyp. 81 - 91.

Marijus Pileckas. GIS mokymas Lietuvos edukologijos universitete / Teaching Of GIS at Lithuanian University of Educational Sciencesp. 92 - 103.

Lineta Žilinskaitė, Asta Lapėnienė. Šiuolaikinės pojūčių tyrinėjimo ir praktikos tendencijos / Contemporary Trends of Senses Research and Practicep. 104 - 116.

Edvinas Simonavičius. Aktyvieji mokymosi metodai: naujos formos ir galimybės / Active Learning Methods: A New Form and Opportunitiesp. 117 - 127.

Молдир Аманбаев, Naзерке Шопшекбаева. Etnopedagoginis studentų rengimas per geografijos studijas / Ethnic-pedagogical training of students in the studies of geographyp. 128 - 133.

Zigmas Kairaitis. J. Dewey ir A. Maceina apie geografijos ugdomąją reikšmę / J. Dewey and A. Maceina about the Educational Significance of Geographyp. 134 - 142.

Ivan Farský, Jiří Riezner. J. E. Purkyně universiteto (Čekija) gamtos mokslų fakulteto studentų geografinės išvykos / Geographical Field Trips by Students of the Faculty of Science of J. E. Purkyně University (Czech)p. 145 - 151.