Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014

Turinys / Table of Contents

Eduardas Spiriajevas, Laimonas Beteika. Klaipėdos miesto prekybos paslaugų geografija: metodai ir praktiniai tyrimai / Geography of Trade Services in Klaipėda Сity: Methods and Practical Researchesp. 7 - 20.

Jolanta Butkutė. Kaimo gyvenviečių ir gyventojų skaičiaus, lytinės sudėties kaita 2001–2011 metais / The Variation of Rural Settlements and the Number of Residents As Well As Their Composition by Gender in 2001–2011. Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 21 - 34. 

Daiva Meilutė, Jurgita Mačiulytė. Rekreacinio potencialo įtaka pažintiniam ir edukaciniam turizmui Biržų regioninio parko pavyzdžiu / The Influence of Recreational Potential on Cognitive and Educational Tourism Taking Example by Biržai Regional Park. p. 35 - 48.

Valentinas Baltrūnas. Gamtos ir kultūros jungtys / The Links between Nature and Culturep. 49 - 55.

Irena Čepienė. Kai kurie mitinės pasaulėkūros aspektai lietuvių tradicinėje kultūroje / Certain Aspects of Mythical World Building in Lithuanian Traditional Culturep. 56 - 65.

Algirdas Stanaitis, Olga Titova. Geografai – Lietuvos edukologijos universiteto auklėtiniai / Geography Teachers-Graduates of Lithuanian University of Educational Sciencesp. 66 - 77. 

Dalia Umantaitė - Vaivadienė. Mokymo metodų parinkimas ir taikymas visuomeninės geografijos studijų procese / Application of Teaching Methods in Human Geography Studiesp. 78 - 87. 

Zulfiya Unerbaeva, Saken Irkitbaev, Nazerke Shopshekbayeva. Integracijos procesas mokantis gamtos mokslų / Integration Processes in the Teaching of Natural Sciencesp. 88 - 92. 

Bevainis Linas. Skaitmeninių priemonių 6–8 klasių geografijos pamokoms kūrimas / The Development of Digital Media for 6–8 Grades for Geography Lessonsp. 93 - 97.

Virginijus Gerulaitis. 2013 metų valstybinis geografijos brandos egzaminas / National Geography Maturity Examination of 2013p. 98 - 106. 

Aušra Birgelytė, Zigmas Kairaitis. Sinergetinis Rimanto Krupicko geografijos pasaulėvaizdis: tarp racionalaus ir iracionalaus / Synergetic World-View of Geography of Rimantas Krupickas: Between Rational and Irrationalp. 107 - 119.