Geografija ir edukacija, Nr. 5, 2017

Geografija ir edukacija, Nr. 5, 2017

Turinys / Table of Contents

Marijus Pileckas, Zenonas Gulbinas, Viktorija Karmazaitė. Miškingumo kaita Aukštadvario regioninio parko teritorijoje 1893–2015 m. / Forest Cover Change in Aukštadvaris Regional Park Area over the 1893 to 2015 Period. p. 7 - 18.

Andrey Manakov, Pavel Suvorkov, Saulius Stanaitis. Имитационное моделирование миграций и прогноз численности населения в странах Балтии до 2096 года / Simulation of Migration and Forecast of Population in the Baltic Countries by the Year 2096. p. 19 - 39.

Virginija Atkocevičienė, Jolanta Valčiukienė, Daiva Juknelienė, Neringa Matulionytė. Ekologinio (žaliojo) turizmo potencialo teritorijos Ukmergės rajone / Potential Areas of Ecological (Green) Tourism in Ukmergė District. p. 40 - 50.

Lineta Žilinskaitė, Asta Lapėnienė. Pojūčių edukacija: kvapų kelionės / Education of Senses: Smellwalks. p. 51 - 66.

Dorota Chudy - Hyski, Valeri Krutikov. Установка цены на туристский продукт / Determination of Prices of the Tourist Product. p. 67 - 76.

Wojciech Chudy, Valerij Krutikov. Fizinio aktyvumo „Beskidzka 5“ turizmo klasteryje sąlygos ir galimybės / Conditions and Possibilities of Undertaking Physical Activity in the “Beskidzka 5” Tourism Clusterp. 77 - 83.

Marcin Hyski, Valeri Krutikov. Lenkijos vietos valdžios sporto finansavimas / Financing Of Sport by Local Government in Polandp. 84 - 90.

Daiva Verkulevičiūtė - Kriukienė, Angelija Bučienė.  Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis / International Academic Exchange of Students and Teaching Staff in Human Geography Study Field: The Case of Klaipėda University. p. 91 - 103.

Victoria Andreeva. Роль учебных практик в подготовке учителей географии / The Role of Educational Practices in the Preparation of Teachers of Geography. p. 104 - 114.

Algimantas Česnulevičius. Lietuvos nacionalinio atlaso taikymo galimybės mokant geografijos / Application of Lithuanian National Atlas for Geography Learning Possibilities. p. 115 - 129.

Šarūnas Gerulaitis. Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus / School Environment in Use for Geography Education. p. 130 - 139.

Paulina Ucieklak - Jeż.  Švietimo lyderiai ir inovatyvūs mokymo metodai / Educational Leader versus Innovative Methods of Teachingp. 140 - 152.

Regina Venckienė. Geografijos mokytojų darbo pamokose su sutrikusio intelekto mokiniais patirties tyrimas / Investigation of Experiences Teaching Students with Intellectual Disabilities. p. 153 - 167.