Geografija ir edukacija

Leidinys Geografija ir edukacija: mokslo almanachas (Geography and Education: Science Almanac) yra periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2013 m. vieną kartą  per metus. Žurnale spausdinami straipsniai, kuriuose nagrinėjami geografijos ir jos edukacijos klausimai sąsajoje su geografijos ugdymo praktika. Žurnalas yra tarpdisciplininio pobūdžio, kuriame publikuojami ne tik socialinių, fizinių, bet ir kitų mokslo sričių bei krypčių straipsniai, kurių objektas ir metodai turi aiškią geografinę dimensiją (istorijos, literatūros, menų, sporto, informatikos ir pan.).

Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, lenkų ir kt. kalbomis. Juose privalo būti mokslo straipsniui būtinos dalys: nurodomas tyrimų tikslas, objektas, metodai, pateikiami tyrimo rezultatai ir išvados. 

Žurnalas yra atviras naujoms geografijos ir edukacijos idėjoms bei praktikoms. Greta probleminių straipsnių, žurnale publikuojamos įvairios apžvalgos, recenzijos, paminėjimai. Straipsniai yra recenzuojami. Mokestis už straipsnio teksto tvarkymą ir jo publikavimą neimamas.

Žurnalas Geografija ir edukacija: mokslo almanachas yra šiose duomenų bazėse:

Žurnale skelbiama medžiaga vadovaujantis Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, kuri leidžia kitiems platinti, keisti ir kurti naujus kūrinius net ir komerciniais tikslais, nurodant pradinio kūrinio autorius. Naujam kūriniui turi būti nurodyta tokia pat licencija kaip ir originaliame kūrinyje. 

Išleistų žurnalo numerių sąrašas:
Geografija ir edukacija, Nr. 8, 2020
Geografija ir edukacija, Nr. 7, 2019
Geografija ir edukacija, Nr. 6, 2018
Geografija ir edukacija, Nr. 5, 2017
Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016
Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015
Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014
Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013

Redakcijos adresas:
Lietuvos geografų draugija
M. K. Čiurlionio g.21, Lt-03101 Vilnius, Lietuva
El. paštas: info@lgd.lt 
Telefonas: +370 5 2398287
Interneto svetainės adresas: http://www.lgd.lt/node/1034