Surinkti turinį

LGD aktualijos

Visuotinis LGD narių suvažiavimas ir rinkimai gegužės 27 d.

Gegužės 27 d. įvyko visuotinis LGD narių suvažiavimas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete. Suvažiavimo metu buvo pristatyti praėjusių metų rezultatai, taip pat vyko LGD prezidento ir valdybos rinkimai. Ilgametė LGD prezidentė prof. Dovilė Krupickaitė perdavė estafetę Genovaitei Kynei.

LGD prezidento ir valdybos rinkimai

Siūlykite kandidatus į LGD draugijos prezidentus ir valdybos narius!

Jau šiandien Ekspedicijos į Centrinę Ameriką „Prof. Kazio Pakšto „Dausuva“. Belizas 2015“ pristatymas

Šiandien (vasario 10 d.) 17:30 Vilniaus universitete Gamtos mokslų fakulteto Didžiojoje auditorijoje (M.K. Čiurlionio g. 21, II aukštas) ekspedicijos į Centrinę Ameriką "Prof. Kazio Pakšto "Dausuva". Belizas 2015" pristatymas.

Susitikimas su ekspedicijos "Prof. Kazio Pakšto "Dausuva". Belizas 2015" dalyviais

Sveiki,

Vasario 10 d. (trečiadienį) 17:30 kviečiame į susitikimą su ekspedicijos į Centrinę Ameriką „Prof. Kazio Pakšto „Dausuva“. Belizas 2015“ dalyviais VU Gamtos mokslų fakultete. Kvietimas prisegtuke.

2016 m. renginių planas

Lietuvos geografų draugijos renginių planas 2016 m. sausio mėn. - rugpjūčio mėn. Detalesnė informacija apie renginius bus skelbiama netrukus, sekite informaciją svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook.

Netektis. Danutė Kavaliauskienė 1953 - 2016

2016 m. sausio 23 d. netekome buvusios Geologijos ir geografijos instituto darbuotojos, ilgametės „Geografijos metraščio“ ir kitų geografinių leidinių kalbos redaktorės Danutės Antaninos Kavaliauskienės.

LGD kalėdinis sveikinimas

Mieli geografai, tegul 2016-ieji metai būna kuo prasmingesni, kupini sėkmės, naujų idėjų ir geros nuotaikos! Kviečiame prisiminti šių metų geografines keliones video sveikinime.

Interviu: "Ar Kazio Pakšto projektuota „Dausuva“ buvo tiktai fantazija?"

„Pokalbiai su Audriu Antanaičiu“ laidoje viešėjo ekspedicijos į Belizą, Meksiką ir Gvatemalą dalyviai Gerimantas Statinis, Genovaitė Kynė bei Dainius Kinderis. Interviu "Ar Kazio Pakšto projektuota „Dausuva“ buvo tiktai fantazija?" įrašo klausykitės čia.

Vyko pirmoji geografinių informacinių sistemų konferencija

Gruodžio 4 d. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose sėkmingai įvyko pirmoji geografinių informacinių sistemų (GIS) konferencija „Mano Lietuva žemėlapiuose“, kurią kartu su Valdovų rūmais organizavo Lietuvos geografų draugija.

Lietuvoje ištuštėjo 4200 kaimų ir viensėdžių – privalome išsaugoti jų vardus!

Lie­tu­vos geog­ra­fų drau­gi­ja bei gru­pė moks­li­nin­kų iš Vil­niaus ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tų, Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to, Lie­tu­vos so­cia­li­nių ty­ri­mų cen­tro išplatino spaudos pranešimą, kuriame informavo, kad krei­pėsi į Sei­mą ir Vy­riau­sy­bę, pra­šy­da­mi stab­dy­ti vie­to­var­džių nai­ki­ni­mą.