Surinkti turinį

LGD aktualijos

2016 m. renginių planas

Lietuvos geografų draugijos renginių planas 2016 m. sausio mėn. - rugpjūčio mėn. Detalesnė informacija apie renginius bus skelbiama netrukus, sekite informaciją svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook.

Netektis. Danutė Kavaliauskienė 1953 - 2016

2016 m. sausio 23 d. netekome buvusios Geologijos ir geografijos instituto darbuotojos, ilgametės „Geografijos metraščio“ ir kitų geografinių leidinių kalbos redaktorės Danutės Antaninos Kavaliauskienės.

LGD kalėdinis sveikinimas

Mieli geografai, tegul 2016-ieji metai būna kuo prasmingesni, kupini sėkmės, naujų idėjų ir geros nuotaikos! Kviečiame prisiminti šių metų geografines keliones video sveikinime.

Interviu: "Ar Kazio Pakšto projektuota „Dausuva“ buvo tiktai fantazija?"

„Pokalbiai su Audriu Antanaičiu“ laidoje viešėjo ekspedicijos į Belizą, Meksiką ir Gvatemalą dalyviai Gerimantas Statinis, Genovaitė Kynė bei Dainius Kinderis. Interviu "Ar Kazio Pakšto projektuota „Dausuva“ buvo tiktai fantazija?" įrašo klausykitės čia.

Vyko pirmoji geografinių informacinių sistemų konferencija

Gruodžio 4 d. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose sėkmingai įvyko pirmoji geografinių informacinių sistemų (GIS) konferencija „Mano Lietuva žemėlapiuose“, kurią kartu su Valdovų rūmais organizavo Lietuvos geografų draugija.

Lietuvoje ištuštėjo 4200 kaimų ir viensėdžių – privalome išsaugoti jų vardus!

Lie­tu­vos geog­ra­fų drau­gi­ja bei gru­pė moks­li­nin­kų iš Vil­niaus ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tų, Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to, Lie­tu­vos so­cia­li­nių ty­ri­mų cen­tro išplatino spaudos pranešimą, kuriame informavo, kad krei­pėsi į Sei­mą ir Vy­riau­sy­bę, pra­šy­da­mi stab­dy­ti vie­to­var­džių nai­ki­ni­mą.

LGD naujienlaiškis nr. 44

44-jame Lietuvos geografų draugijos naujienlaiškyje, rasite:

- kvietimus į LGD organizuojamus renginius ir kitus renginius;
- naujausius įspūdžius iš ekspedicijos „Kazio Pakšto „Dausuva“ – Belizas‘15“;
- priminimą teikti straipsnius į "Geografijos metraštį";

Visą naujienlaiškį rasite prisegtuke.

LGD naujienlaiškis nr. 43

43-jame Lietuvos geografų draugijos naujienlaiškyje, rasite:

- kvietimus į LGD organizuojamus renginius ir kitus renginius, parodas bei mokslines konferencijas Lietuvoje bei užsienyje
- informaciją prasidedančią ekspediciją „Kazio Pakšto „Dausuva“ – Belizas‘15
- įspūdžius iš JGM rudens sesijos

Visą naujienlaiškį rasite prisegtuke.

Atviras LGD ekspertų komiteto posėdis "Lietuvos Seimo rinkimų apygardų reformos projektai"

Kviečiame į atvirą LGD ekspertų komiteto posėdį  2015 m. spalio 9 d. (penktadienį) 13:00 valandą, kurios metu bus diskutuojama tema "Lietuvos Seimo rinkimų apygardų reformos projektai". 

Geografas dr. Rolandas Tučas parengė ​Seimo rinkimų vienmandačių apygardų reformos projektus

Bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos vyriausiąja rinkimų komisija (VRK), VU Geografijos ir kraštotvarkos katedros lektorius dr. Rolandas Tučas parengė du ​Seimo rinkimų vienmandačių apygardų ​​reformos projektus, kurie visuomenei susipažinti 2015 m. rugsėjo mėn. 9 d. pateikti VRK puslapyje.