Surinkti turinį

Disertacijų gynimai

V. Valatkos disertacija "Rezidencinė diferenciacija Lietuvoje posovietmečiu"

Lapkričio 13 d. 14 val. VU GMF vyko geografijos krypties daktaro disertacijos "Rezidencinė diferenciacija Lietuvoje posovietmečiu (gyventojų surašymų duomenų mažose teritorijose pagrindu)" gynimas. Disertacijos santrauka čia.

A. Baubinienė „Lietuvos upių salų genetinė įvairovė ir jų dinaminė kaita“

2015 m. balandžio 30 d., 15 val. GTC Geologijos ir geografijos institute (Akademijos g. 2, II korpusas, IV aukštas, 401 kabinetas) viešame Geografijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama GTC GGI Klimato ir vandens tyrimų laboratorijos doktorantės Aldonos Baubinienės  disertacija „Lietuvos upių salų genetinė įvairovė ir jų dinaminė kaita“ (Fizinė geografija 06 P).

I. Žalalienės disertacija "Kartografinių ženklų sistemų standartizacijos problema (Lietuvos geografinių ir istorinių edukacinių atlasų pavyzdžiu)"

2014 m. gegužės 23 d. 14 val. I. Žalalienė ginsis disertaciją, kurios tema "Kartografinių ženklų sistemų standartizacijos problema (Lietuvos geografinių ir istorinių edukacinių atlasų pavyzdžiu)" (Fizinė geografija 06 P). Vadovė doc. dr. Marytė Dumbliauskienė (Vilniaus universitetas). Gynimas vyks Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Didžiojoje auditorijoje (214 kab.) (M.K. Čiurlionio 21 , LT-03101,Vilnius).

D. Karmazienės disertacija "Vėlyvojo Nemuno apledėjimo keiminių terasų morfogenezė ir jų erdvinė sklaida"

2014 m. gegužės 15 d. 15 val. D. Karmazienė ginsis disertaciją, kurios tema "Vėlyvojo Nemuno apledėjimo keiminių terasų morfogenezė ir jų erdvinė sklaida" (Fizinė geografija 06 P). Vadovas prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius (Vilniaus universitetas). Gynimas vyks Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto salėje (T. Ševčenkos g. 13, LT-03223, Vilnius).

G. Pociūtės disertacija "Periferingumo teritorinė raiška Lietuvoje"

2014 m. gegužės 9 d. 15 val. G. Pociūtė ginsis disertaciją, kurios tema "Periferingumo teritorinė raiška Lietuvoje" (Fizinė geografija 06 P). Vadovas doc. dr. Vidmantas Daugirdas (Lietuvos socialinių tyrimų centras). Gynimas vyks Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto salėje (T. Ševčenkos g. 13, LT-03223, Vilnius).

V. Pukelytės Baltrūnienės disertacija "Geologinės struktūros įtaka geomorfologinių rajonų raidai (Pietų Lietuvos pavyzdžiu)"

2014m. kovo 25 d. 15 val. V. Pukelytė Baltrūnienė ginsis disertaciją, kurios tema "Geologinės struktūros įtaka geomorfologinių rajonų raidai (Pietų Lietuvos pavyzdžiu)" (Fizinė geografija 06 P). Vadovas prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius (Vilniaus universitetas). Gynimas vyks Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto salėje (T. Ševčenkos g. 13, LT-03223, Vilnius).

Kraštovaizdžio technogeniškumo kiekybinio vertinimo metodologija (Didžiųjų Lietuvos miestų pavyzdžiu)

2014m. sausio 31 d. 14 val. Laurynas Jukna ginsis disertaciją, kurios tema "Kraštovaizdžio technogeniškumo kiekybinio vertinimo metodologija (Didžiųjų Lietuvos miestų pavyzdžiu)" (Geografija 06 P). Gynimas vyks Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Didžiojoje auditorijoje (214 kab.) (M.K. Čiurlionio 21/27, LT-03101, Vilnius.

Lietuvos teritorijos apgyvenimo raida I–XII a. (Geografija 06 P)

2012 m. vasario 24 d. 14 val. VU Gamtos mokslų fakulteto Biofizikos auditorijoje (242 kab.) Rolandas Tučas apgynė disertaciją. 

Anotacija
Disertacijos tikslas – atlikti I–XII a. Lietuvos teritorijos apgyvenimo sistemų palyginamąją priežastinę analizę.

Analoginių ir skaitmeninių edukacinių žemėlapių kartografinio vaizdo analizė ir vertinimas (grafinės ir informacinės apkrovos pagrindu) (Geografija 06 P)

2011 m. birželio 3 d. Linas Bevainis apgynė disertaciją Analoginių ir skaitmeninių edukacinių žemėlapių kartografinio vaizdo analizė ir vertinimas (grafinės ir informacinės apkrovos pagrindu) (Geografija 06 P)

Anotacija

Teminiai žemėlapiai kuriami naudojant nustatytas specialias braižymo taisykles bei rekomendacijas jų sutartiniams ženklams, grafinei ir informacinei apkrovai ir t.t. Deja, mokykliniai žemėlapiai Lietuvoje yra kuriami be aiškiai jų turinį apibrėžiančių standartų.