Nario mokestis

LIETUVOS GEOGRAFŲ DRAUGIJOS NARIO MOKESTIS

Draugijos nario mokestis – tai nustatyto dydžio įmoka, skirta Lietuvos geografų draugijos veiklai remti.

Nario mokesčio dydis bei lengvatos patvirtintos 2022 m. kovo 18 d. vykusio LGD visuotinio susirinkimo metu.

Nario mokesčiai nuo 2023 m. sausio 1 d. yra:
• Stojamasis mokestis – 10 eurų;
• Metinis nario mokestis – 20 eurų;
• Lengvatiniai nario mokesčiai taikomi pensininkams bei besimokantiems nariams - 10 eurų.

Stojamąjį mokestį būtina sumokėti per vieną mėnesį nuo valdybos sprendimo priimti į LGD.
Nario mokestį už einamuosius metus būtina sumokėti iki metų pabaigos.
Metinis nario mokestis pradedamas mokėti tais metais, kuriais asmuo tapo LGD nariu.

Nario mokestį galima sumokėti grynaisiais pinigais LGD renginių metu, LGD centrinėje būstinėje.
Mokėdami banke ar internetu:
Gavėjas: Lietuvos geografų draugija
Registracijos kodas: 191692171
Sąskaitos Nr.: LT067044060001190374
Bankas: AB bankas SEB
Įmokos kodas: 1001
Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens (asmenų), už kurį mokate vardą bei pavardę, taip pat ir metus, už kuriuos yra mokamas nario mokestis