Narystė

Kviečiame prisijungti prie geografų ir besidominčių geografija bendruomenės ir tapti Lietuvos geografų draugijos nariu!

Draugijos nariu gali tapti:

1. kiekvienas 18 metų sulaukęs asmuo, pritariantis jos tikslams, pripažįstantis Įstatus, dalyvaujantis Draugijos veikloje ir mokantis nario mokestį;
2. juridinis asmuo, kurio veikla neprieštarauja Draugijos veiklos tikslams, pritariantis jos tikslams, pripažįstantis Įstatus, dalyvaujantis veikloje ir mokantis nario mokestį.
3. Į Draugiją priimama Draugijos valdybai (toliau – Valdyba) pateikus rašytinį prašymą (galima naudoti prisegtą prašymo formą), kuriame nurodomi asmens duomenys ir informacija ryšiams. Draugijos stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka Įstatuose nenurodoma, ji tvirtinama Draugijos visuotinio narių susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimu atskiru dokumentu.
4. Priėmimo klausimą sprendžia Valdyba. Asmuo tampa Draugijos nariu, jei jo kandidatūrą Valdyba patvirtina paprasta balsų dauguma. Valdybos posėdyje, kuriame svarstomas naujų narių priėmimas ir jei tam neprieštarauja nei vienas narys, gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais nariais.
5. Asmuo Draugijos nariu tampa ir visas Įstatuose numatytas nario teises įgyja nuo vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos.
6. Draugijos narys įtraukiamas į Draugijos narių apskaitos sąrašą ir jam išduodamas nustatyto pavyzdžio nario pažymėjimas

PrisegtukasDydis
LGD_prasymas_priimti.doc193.5 KB