Valdyba

 2019 m. kovo 8 d. vykusiame visuotiniame Lietuvos geografų draugijos susirinkime buvo išrinkta nauja Draugijos valdyba:

 • Genovaitė Kynė (prezidentė, perrinkta antrai kadencijai)
 • Giedrė Godienė (viceprezidentė)
 • Eduardas Spiriajevas
 • Virginijus Gerulaitis
 • Jurgita Rimkuvienė
 • Donatas Burneika
 • Danielius Jurčiukonis
 • Gintarė Pociūtė Sereikienė
 • Sakalas Gorodeckis.
LGD revizijos komisija:
 
 • Izolda Bražukienė 
 • Izolda Marcinonienė
 • Vida Ralienė.