Surinkti turinį

Renginiai

Prof. V. Radžvilo paskaita "Lietuviškosios marksistinės-meškauskinės istorijos ir politikos sampratos kontūrai"

Laikas: 2011-11-30 17:00

"Lietuvos politinės minties paveldas" tai VU TSPMI politikos teorijos katedros organizuojamas seminarų ciklas. Seminarų metu pristatomi skirtingų laikotarpių Lietuvos politinės minties kūrėjai ir jų darbai, skaitomas kviestinio pranešėjo parengtas pranešimas, diskutuojama Lietuvos politinės minties sudabartinimo klausimais. Tarp pranešėjų – Lietuvos visuomenei žinomi istorikai ir filosofai.

Paskaita apie istorines kraštotvarkos mįsles ir kelionę prie Žemės širdies

Laikas: 2011-10-13 17:00 - 19:00

Kviečiame pagalvoti apie Žemėje paliktus neeilinius istorinių civilizacijų pėdsakus, apie kuriuos mes dar ne viską žinome, kurių paaiškinti iki šiol dar neišmokome, kuriais tikime, abejojame, kuriuos dažnai ignoruojame.

Profesorius Paulius Kavaliauskas apžvelgs kraštotvarkos istorines mįsles, susijusias su megalitų kultūra, geoglifais ir geostruktūromis, dingusios salomis ir kontinentais, mįslingomis tautomis, didžiosios piramidėmis ir Žemės širdimi - Kailaso kalnu.

Rūta Baškytė dalinsis autentinškais įspūdžiais apie Tibetą bei Kailasą.

Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija PROVERŽIO BEIEŠKANT

Laikas: 2011-11-25

Nacionalinėje konferencijoje kviečiame pasvarstyti Lietuvos visuomenės ir sociologijos raidos trajektorijas. Kas visuomenėje ir ją reflektuojančioje sociologijoje gali būti suprasta kaip proveržis? Ar šiuolaikinėje visuomenėje galime rasti apjungiančius orientyrus, kreipiančius ir konsoliduojančius mintį bei veiksmą? Jei šis vardiklis įmanomas, kiek toli nuo jo dabartinė Lietuvos visuomenės būklė? Minėtų klausimų aptarimui skirsime plenarinius konferencijos posėdžius.

Antrasis Lietuvos geografų forumas

Laikas: 2011-11-11 13:00 - 18:00

Kviečiame Lietuvos geografus į forumą „Mokyklinė ir akademinė geografija Lietuvoje – kartu ar atskirai“

Jubiliejinė Geologijos ir geografijos instituto 70-mečio leidinių paroda

Laikas: 2011-09-06 - 2011-10-12

Maloniai kviečiame dalyvauti mokslo darbų parodoje, skirtoje Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto 70-mečiui. Parodos atidarymas įvyks š. m. rugsėjo 6 d. 15 val.

Kalbės:
Dr. Sigitas Narbutas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius
Dr. Miglė Stančikaitė, GTC Geologijos ir geografijos instituto vadovė
Prof., habil. dr., akad. Algimantas Grigelis, GTC Geologijos ir geografijos institutas
Kiti parodos svečiai

Seminaras "Lietuvos hidroenergetika: dabartis ir perspektyvos"

Laikas: 2011-09-25 19:00 - 2011-09-29 19:00

Š.m. rugsėjo 29d. Lietuvos hidroenergetikos asociacija  kartu su A. Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto vandentvarkos katedra organizuoja seminarą "Lietuvos hidroenergetika: dabartis ir perpektyvos". Renginio programa prisegta.

Konferencija "Meteorologija ir hidrologija jums"

Laikas: 2011-09-29 10:00

Renginio, skirto Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 90-mečiui, programa:

Kraštovaizdžio architektūros darbų konkursas

Laikas: 2011-07-21 - 2011-08-19

Aplinkos ministerija ir Kraštovaizdžio architektų sąjunga skelbia 2011 m. Kraštovaizdžio architektūros darbų konkursą.

Darbų grupės: