Reikalinga parama knygos leidybai

2019 metais, kurie paskelbti Lietuvos vietovardžių metais, toliau renkama parama knygos ,,Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“ leidybai.  Knygos autorė Lietuvos geografų draugijos narė dr. Filomena Kavoliutė nuoširdžiai dėkoja visiems pinigine auka prisidėjusiems:  mecenatams - Zigmui Juškevičiui, Aliutei ir Vladui Vaitkevičiams, Ričardui Skorupskui, rėmėjams - Jovitai Nemeikienei, Aušrai Jurkevičiūtei, Justui Gulbinui, Genovaitei Kynei, Jurgita Rimkuvienei, Ramunei Barmai, Margaritai Jankauskaitei, Simonui Šabanovui, Mindaugui Paliuliui, Norai Mžavanadzei, Gintarei Alminauskaitei. Jūsų dėka jau surinkta 845 Eur. 
Šiuo metu knygos laukia Vilniaus universiteto leidykla, deja jos išleidimui trūksta lėšų, todėl kviečiame Lietuvos geografus susitelkti ir finansiškai paremti šį reikšmingą leidinį, kurį sudaro net 650 psl.
 
Pervestos lėšos į Lietuvos geografų draugijos sąskaitą būtų panaudojamos atsiskaitymui už leidinio parengimą spaudai: dailininkei (maketavimas, viršelio sukūrimas, klaidų taisymas) bei korektorei.

Lietuvos geografu draugija
Draugijos adresas: M.K. Čiurlionio 21, Vilnius
Telefonas: tel. 8 5 2398287, 8 5 2398289
El. paštas: info@lgd.lt 
Registracijos kodas: 191692171
Sąskaitos Nr.: LT067044060001190374 (SEB bankas)

Pervedant lėšas į nurodytą sąskaitą prie paskirties nurodyti: Parama Filomenos Kavoliutės knygos leidybai 

PrisegtukasDydis
Apie_knyga.pdf458.43 KB
Joniskis_pazyma_apie_vardus.png528.5 KB