Milda Kovalenkovienė apgynė daktaro disertaciją

1973-06-05

Lietuvos TSR upių sausmečio charakteristikų tyrimas
Mokslo kryptis: 06 P
Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas