Konferencija "Meteorologija ir hidrologija jums"

Laikas: 2011-09-29 10:00

Renginio, skirto Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 90-mečiui, programa:

Jubiliejinė Geologijos ir geografijos instituto 70-mečio leidinių paroda

Laikas: 2011-09-06 - 2011-10-12

Maloniai kviečiame dalyvauti mokslo darbų parodoje, skirtoje Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto 70-mečiui. Parodos atidarymas įvyks š. m. rugsėjo 6 d. 15 val.

Kalbės:
Dr. Sigitas Narbutas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius
Dr. Miglė Stančikaitė, GTC Geologijos ir geografijos instituto vadovė
Prof., habil. dr., akad. Algimantas Grigelis, GTC Geologijos ir geografijos institutas
Kiti parodos svečiai

Kazio Pakšto gimtinės takais

Birželio 18 d. Lietuvos geografų draugijos nariai rinkosi į Užpalius (Utenos r.), į visuotinį suvažiavimą. Vieta suvažiavimui pasirinkta neatsitiktinai. Idėją įkurti geografinę draugiją Lietuvoje pasiūlė ir ją 1934 m. įkūrė nuo mažų dienų buvęs didelis nenuorama, netoli Užpalių miestelio gimęs, čia pradžios mokslą baigęs, o vėliau ir geografijos profesoriumi tapęs Kazys Pakštas. Netoli Užpalių gimė ir čia vidurinį išsilavinimą įgijo, vėliau geografijos žinių Vilniaus pedagoginiame universitete sėmėsi ir dabartinė geografų draugijos viceprezidentė Genovaitė Kynė.

Akcija "Laimingas vanduo"

Principas paprastas: atvykę į mišką, prie vandens telkinio surinkime ten esančias šiukšles. Įtraukime į tai vaikus.

Tikriausiai kiekvienas trokštame, kad mūsų upės, ežerai, jų pakrantės, miškai, visa Lietuva būtų švarūs - "Laimingo vandens" akcija kviečia prisidėti prie Lietuvos švarinimo ne tik pavasarį, bet ir kiekvieną kartą, kai išsiruošiame ilsėtis į gamtą, o galbūt taip įprasminti savo laisvalaikį.

Taip pat kviečiame į akcijos pristatymo šventę rugpjūčio 20 d. prie Baltijos jūros.

Kraštovaizdžio architektūros darbų konkursas

Laikas: 2011-07-21 - 2011-08-19

Aplinkos ministerija ir Kraštovaizdžio architektų sąjunga skelbia 2011 m. Kraštovaizdžio architektūros darbų konkursą.

Darbų grupės:

Pakartotinis metinis draugijos narių susirinkimas

2011 m. liepos 7 d. įvyko pakartotinis metinis draugijos narių susirinkimas. Buvo aptarta draugijos veikla per praėjusius metus (žr. protokolą). Po susirinkimo draugijos nariai dalijosi įspūdžiais iš kelionių į poliarinį Uralą ir į Kaliningrado sritį.

Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija PROVERŽIO BEIEŠKANT

Laikas: 2011-11-25

Nacionalinėje konferencijoje kviečiame pasvarstyti Lietuvos visuomenės ir sociologijos raidos trajektorijas. Kas visuomenėje ir ją reflektuojančioje sociologijoje gali būti suprasta kaip proveržis? Ar šiuolaikinėje visuomenėje galime rasti apjungiančius orientyrus, kreipiančius ir konsoliduojančius mintį bei veiksmą? Jei šis vardiklis įmanomas, kiek toli nuo jo dabartinė Lietuvos visuomenės būklė? Minėtų klausimų aptarimui skirsime plenarinius konferencijos posėdžius.

LGD narių kelionė į Karaliaučiaus kraštą

Trakai, Aukštadvaris, Birštonas, Prienai, Marijampolė, Vilkaviškis, Kybartai ir ... pagaliau pasienis. Atriedėjome iki jo per Lietuvą autobusu, lydimi nusipelnusios geografijos mokytojos, patyrusios kelionių po Lietuvą ir Europos šalis vadovės ir gidės Elenos Valančienės pasakojimų, taigi kelionė neprailgo. Pro langus akis ilsino gaivi pavasario žaluma, paryškinta lietaus, ir stulbino žydinčios aplinkos grožis, o mūsų kelionės vadovė pasakojo apie pravažiuojamo ruožo įdomybes.

Visi įmanomi pasauliai: geografinių įdėjų istorija (G. J. Martin, Oxford University Press)

All Possible Worlds: A History of Geographical Ideas
4-tasis leidimas (2005)
Geoffrey J. Martin

Analoginių ir skaitmeninių edukacinių žemėlapių kartografinio vaizdo analizė ir vertinimas (grafinės ir informacinės apkrovos pagrindu) (Geografija 06 P)

2011 m. birželio 3 d. Linas Bevainis apgynė disertaciją Analoginių ir skaitmeninių edukacinių žemėlapių kartografinio vaizdo analizė ir vertinimas (grafinės ir informacinės apkrovos pagrindu) (Geografija 06 P)

Anotacija

Teminiai žemėlapiai kuriami naudojant nustatytas specialias braižymo taisykles bei rekomendacijas jų sutartiniams ženklams, grafinei ir informacinei apkrovai ir t.t. Deja, mokykliniai žemėlapiai Lietuvoje yra kuriami be aiškiai jų turinį apibrėžiančių standartų.