Valdyba

 2016 m. gegužės 27 d. vykusiame visuotiniame Lietuvos geografų draugijos susirinkime buvo išrinkta nauja Draugijos valdyba:

  • Genovaitė Kynė (prezidentė)
  • dr. Giedrė Godienė (viceprezicentė)
  • prof. dr. Donatas. Burneika
  • doc. dr. Virginijus Gerulaitis
  • Sakalas Gorodeckis
  • Agnė Jasinavičiūtė
  • doc. dr. Regina Prapiestienė
  • dr. Jurgita Rimkuvienė
  • doc. dr. Eduardas Spiriajevas